ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Έδρα
Βιέννα 3, 17234, Δάφνη

Υποκατάστημα (Parking Σκαφών)
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 163
16673, Βούλα

Τηλ.: 210 9027287
e-mail: info@pavlatos.gr