Έδρα
Βιέννα 3
17234
Δάφνη

Υποκ/μα (Parking Σκαφών)
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 163
16673
Βούλα