1.Μπορεί να είναι μια απλή τέντα με δύο αψίδες αλουμινίου μόνο για στάση.
2.Μια τέντα με δύο ή τρεις αψίδες αλουμινίου ή inox η οποία να ταξιδεύει χωρίς πρόβλημα.
3.Μια τέντα με δύο ή τρεις αψίδες αλουμινίου ή inox η οποία όμως κουμπώνει και στο RollBar οπότε η τέντα μπορεί να ταξιδεύει όσο πάει και το σκάφος.

Τέντα ηλίουΤέντα ηλίου